Križ tu stoji
neka ljubav me osvoji,
razni barbari pokušavaju
i Svetinju Hrvatsku uništavaju.

Uspjet im to neće
ljubav se tu susreće,
koja nas vodi
i tame sve oslobodi.

Toranj,iza se vidi
na njemu Stijeg se vijori,
tamo brate idi
za Hrvatsku se bori.

To je naša nada 
tu Križ naš stoji ,
neka ljubav vlada
mržnja se ljubavi boji.

Istina je od Boga
koji se bori za nas,
u borbi protiv zloga
slušajte ljubavi glas.

U Vukovaru Križevi stoje
Mučenici Vječnost osvoje,
mržnja gubi sad boj
uz svoj Narod stoj.

I bori se za nas
budi nade glas,
koji o ljubavi zbori
dok god Dunav žubori.

Autor Vlado Visković 
15.05.2019