Humanitarna putujuća izložba „Pomozimo zajedno“, u organizaciji Humanitarne udruge „fra Mladen Hrkać“ bit će održana u ponedjeljak 12. ožujka 2018. godine u predvorju Srednje škole A. B. Šimića u Grudama u 20 sati.

Izložba se održava u partnerstvu s Maticom hrvatskom – Ogranak Grude i Srednjom školom A. B. Šimića.

Na svojoj drugoj postaji izložba će se u Grudama zadržati do 17.3.2018. nakon čega nastavlja svoje proputovanje kroz brojna mjesta diljem BiH i Hrvatske.

Projekt putujuće izložbe provodi se u partnerstvu s Hrvatskom maticom iseljenika i Maticom hrvatskom i njezinim ograncima diljem Bosne i Hercegovine i Hrvatske gdje će biti izložena umjetnička djela koja su humanitarnoj udruzi „fra Mladen Hrkać“ donirali akademski kipari i slikari i amateri, a sve s ciljem upoznavanja lokalnih sredina s Projektom izgradnje objekta „Dom fra Mladen Hrkać“ za smještaj osoba na liječenju u Zagrebu.