U kasno ljeto, 13. rujna 1995. hrvatske snage su doslovno ‘pomele’ ”slavni i razvikani” 2. Krajiški korpus, slomile srpsku obranu kao kulu od karata, te ušle u gradove Drvar i Jajce. Srpska vojska je doživjela katastrofalan poraz. Danas, 13. rujna 2020., navršava se 25. godine od oslobađanja Jajca i Pougarja.
Dan je to kada se tisuće Hrvata iz ovoga kraja, razasutih diljem svijeta, sa svojim obiteljima, rodbinom, gostima i prijateljima okupljaju, iskazuju zahvalnost hrabrim braniteljima i osloboditeljima i prisjećaju se vremena slave i ponosa, ali i kalvarije kroz koju su svi skupa prolazili ratnih 90-ih godina.
Vojno-redarstvena operacija Maestral odvijala se od 8. do 15.rujna 1995. godine. U sklopu te akcije, zapovjednik Hrvatskih snaga, general pukovnik Ante Gotovina, formira operativni smjer i određuje glavne snage, koje čine: 2. GBR HVO, Specijalna policija MUP-a HR HB, ppn „Gavran 2“ i bojna Jajce. Zapovjednikom snaga imenuje tada brigadira Stanka Soptu, a zamjenikom brigadira Zlatana Miju Jelića.

Protokol obilježavanja kraljevskog grada Jajca započeo je svečanim mimohodom kroz grad veterana hrvatskih snaga praćenih ratnim zastavama, sve do centralnog spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima.
Žrtvi poginulih hrvatskih branitelja ovoga kraja prije svečane akademije poklonila su se izaslanstva HNS-a, ratnih zapovjednika hrvatskih snaga VRO Maestral, izaslanstvo udruga proisteklih iz Domovinskog rata BiH i Republike Hrvatske, izaslanstvo Republike Hrvatske, dok su cijelom događaju nazočili hrvatski politički predstavnici sa svih razina i iz cijele BiH.
U 11:00 sati započela je sveta misa za poginule branitelje Domovinskog rata.

Govor generala zbora HVO-a Stanka Sopte, ratnog zapovjednika hrvatskih snaga na glavnom smjeru oslobađanja Jajca.

Poštovani prijatelji,
i ove godine, lijepo vas je vidjeti i pogledom zagrliti ovdje u Jajcu. Pozovimo u misli sve naše suborce koji s nama ovaj boj izvojevaše na današnji dan prije 25 godina. Budimo jedno Hrvatsko srce kao što smo tada bili!

Nakon 3 godine okupacije Jajca, od strane srpskih vojnih formacija, koje su grad zauzele 29. listopada 1992., te iz njega protjerale preko 30 tisuća ljudi, 13.rujna 1995. oko 10:30 sati na tvrđavi Hrvoja Vukčića Hrvatinića postrojbe Hrvatskih snaga razvile su Hrvatsku zastavu i obznanile slobodu kraljevskom gradu.

Ova vojno redarstvena operacija nosila je kodno ime „Maestral“ i njom je zapovijedao general pukovnik Ante Gotovina.

Ovom uspjehu hrvatskih bojovnika prethodile su operacije u kojima su oslobođeni Kupres, Grahovo, Glamoč, Knin i Šipovo a potom Drvar, Mrkonjić Grad, deblokiran Bihać i došlo se na domak Banja Luke.

Temelj svih oslobodilačkih vojnih operacija je „Splitski sporazum“ potpisan 22. srpnja 1995. godine, između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine pod naslovom „Deklaracija o oživotvorenju Sporazuma iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanje političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice“

Sporazum u prvoj točci definira proširenje i jačanje obrambene suradnje na temelju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine od 21. srpnja 1992.godine.

U tom pogledu Republika i Federacija Bosne i Hercegovine uputile su Republici Hrvatskoj poziv da pruži hitnu vojnu i drugu pomoć u obrani od agresije, posebice u području Bihaća, što je Republika Hrvatska prihvatila.

Dio sporazuma odnosio se na Dogovor o suradnji Glavnoga stožera Hrvatske vojske sa Združenim stožerom ARBH i HVO radi koordinacije obrambenih djelovanja u oblasti zapovijedanja, logistike, vojno-industrijske proizvodnje, komunikacijskih sustava, informacijsko-analitičkih potreba i drugim oblastima.“

Za ovaj sporazum i ukupnu pomoć Bosni i Hercegovini osobito su zaslužni predsjednik RH dr. Franjo Tuđman i ministar obrane RH Gojko Šušak uz partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Bliža kronologija oslobađanja Jajca, operacija MAESTRAL 8. do 15. rujna 1995. tekla je ovako:

Izvodila se unutar OG ISTOK (zapovjednik brigadir Željko Glasnović).

  1. rujna 4.gbr HV-a (zapovjednik stožerni brigadir Damir Krstičević) u jutarnjim satima na Glamočkom bojištu uvedena je kroz borbeni raspored 2. gbr HVO-a (zapovjednik brigadir Stanko Sopta).

4.gardijska brigada Hrvatske vojske zauzima Pribelju, planinski masiv Jastrebnjak i Dragnić Podova.

7.gardijska brigada Hrvatske vojske (zapovjednik stožerni brigadir Ivan Korade) brzim prodorom razbija snage neprijatelja i zauzima prijevoj Mliništa.

1.hrvatski gardijski zdrug (zapovjednik stožerni brigadir Miljenko Filipović) ojačan, 60. desantno gardijskom bojnom „Ludvig Pavlović“ (zapovjednik pukovnik Davor Dodig), dijelom Specijalne policije MUP-a HR HB (zapovjednik brigadir Zlatan Mijo Jelić) i Antiterorističkom grupom 72.bojne Vojne policije HV-a (zapovjednik pukovnik Mihael Budimir) zauzima planinu Vitorog.

Nakon djelovanja 4.gbr i 7.gbr Hrvatske vojske, 3.gbr HVO-a (zapovjednik brigadir Ilija Nakić) je preuzela dostignutu crtu 4.gbr i 7.gbr HV-a, prelazi u napadna djelovanja i zauzima područje Poljanice – Planina Klekovača – g.Ribnik.

Nakon uvođenja kroz borbeni raspored 4.gbr HV-a u području Dragnić Podova, 10. na 11. rujna, 2.gbr HVO-a udara u bok i leđa neprijateljskih snaga, vodi žestoke borbe na prostoru od Raduškog kamena do Strojica.
Istog dana brigada je u potpunosti izvršila zadaću, presjekla komunikaciju Strojice – Šipovo i ovladala prostorom sela Ljuša.

U nastavku operacije ide se prema oslobađanju Jajca.
Zapovjednik hrvatskih snaga general pukovnik Ante Gotovina, radi pregrupiranje, formira operativni pravac i određuje glavne snage koje čine: 2.gbr HVO, Specijalna policija MUP-a HR HB, 81.gardijska bojna HV-a (zapovjednik pukovnik Renato Romić), ppn „Gavran 2“ (zapovjednik pukovnik Petar Barbarić), i bojna „Hrvoje Vukčić Hrvatinić“ Jajce (zapovjednik satnik Branko Bungić).

Zapovjednikom snaga na glavnom pravcu za oslobađanje Jajca imenuje brigadira Stanka Soptu, a zamjenikom brigadira Zlatana Miju Jelića.

Sa snagama u potpori: TRS Hrvatskih snaga (zapovjednici brigadir Marko Rajčić i pukovnik Marko Stojčić), VP HVO-a (načelnik pukovnik Zdenko Klepić), 72. bojna VP HV-a, ZP Tomislavgrad (brigadir Željko Glasinović), ZP Vitez (zapovjednik brigadir Drago Dragičević) i ZP Mostar (zapovjednik brigadir Nedjeljko Obradović).

Dana 12.9.1995. snage na operativnom pravcu nastavljaju napadna djelovanja i nakon cjelodnevnih žestokih borbi na pravcu Strojice-selo Babići – područje Grbavice, zauzimaju ključnu kotu Gorica, čime su stvoreni uvjeti za brz prodor prema Jajcu.

Paralelno na lijevom boku napadna djelovanja provodi 1.gbr HVO-a „Ante Bruno Bušić“ (zapovjednik pukovnik Antun Luburić), 60.dgb „Ludvig Pavlović“, 22.diverzantski odred (zapovjednik pukovnik Predrag Mandić) i satnija taktičkih snajperista Glavnog stožera Hrvatske vojske (zapovjednik satnik Draženko Pervan), te 12. rujna 1995. u večernjim satima oslobađaju grad Šipovo i nastavljaju napadna djelovanja prema selima Trnovo i Majdan.

U noći 12. na 13.rujna borbene grupe 2.gbr HVO-a i Specijalne policije MUP-a HR HB ubacuju se preko Ćorlučkog brda i Paromlina i formiraju mostobran na rijeci Vrbas, te u jutarnjim satima ove dvije postrojbe ulaze u grad Jajce, zauzimaju kotu 453 Tvrđava, te u potpunosti ovladavaju hrvatskim kraljevskim gradom Jajcem.

Dana 14. i 15. rujna u nastavku napadajnih djelovanja, snage 2.gardijske brigade HVO-a, Specijalna policija MUP-a HR HB, bojna Jajce i Gavran-2 i 81.gardijska bojna HV-a, ovladavaju prostorom od Bravnice do Vinca, kanjonom rijeke Rike, te cijelim međuriječjem Vrbasa i Ugra s dominantnim visovima Vitovlje, Ranča i Kljuna, hidroelektranom Jajce 1 i 2, čime su: područje Podmilačja, cijelo Pougarje i Dobretići u potpunosti oslobođeni.

Istovremeno sa napadnim djelovanjima na južnom dijelu Jajačke bojišnice, dio snaga 2.gardijske brigade HVO-a, uz sukladno djelovanje sa 81. gardijskom bojnom HV-a, ostvaruje značajan uspjeh i na sjevernom dijelu bojišnice ovladava prostorom sela Barevo i sela Mile, dok 81.gardijska bojna HV-a zajedno s 1.gbr HVO-a ostvaruje uspjeh komunikacijom Jezero – Mrkonjić grad i ovladavaju naseljem Majdan, čime su u potpunosti ostvarene zadaće operacije Maestral.

Dragi prijatelji, ovako je tekao boj za slobodu našeg Jajca. Ovo je istina i nju smo dužni svjedočiti!

Hrabrost, odvažnost i inicijativa, a nadasve spremnost na žrtvu svakog branitelja bila je temelj i ove veličanstvene pobjede.

Ne bi bilo slobode bez položenih života, bez prolivene krvi branitelja. Otkupljena je žrtvom vitezova. S tugom i ponosom recimo i ne zaboravimo u operaciji MAESTRAL poginulo je 74, a ranjeno 226 bojovnika Hrvatskih snaga. Na spomeniku ispred nas, uklesano je 195 imena poginulih Jajačkih branitelja.

Svima njima danas zahvaljujemo i spominjemo ih se u molitvi, te molimo dragog Boga da i nas okrijepi ljubavlju i daruje nam snagu da služimo svom narodu kao što su i oni to činili!

Dragi prijatelji, neka vam je sretna Sloboda, čuvajmo je, ljubimo je i u njoj rađajmo novi život!

Živjeli!