što se sve skriva ispod prividna maske

je li to ljudska čežnja da bude nešto što nije,

da ima autoritet koji nema,

da može ponižavati praveći se da to nije ništa,

da njegovo lice može stati svaka šminka

pitam se

promišlja li čovjek kad mijenja jedan i drugi lik,

osjeti li da neki od njih stvaraju na licima promatrača nemir,

znaju li da ih oči izdaju,

jer zloba se ne može sakriti,

ona ostaje i kad se maske skinu

hoću li imati snage ne osuditi

ni masku

ni lice koje ju nosi

spremajući se za korizmu

hoću li biti jači

od tmina koje se kriju u njegovim očima

hoću li moći izdržati

da njegova mržnja ne zarobi moje srce,

da me njegov očaj ne potakne da se poistovjetim s njim,

da ispod maske mogu vidjeti ranjenog čovjeka,

da je i on dijete Božje, iako odavno izgubljeno u traženju pravoga lica

da za njega treba moliti Boga da mu se smiluje,

jer igru lažnih skrivača odavno su svi otkrili

pitam se

hoće li maske uistinu pasti

kad se u srijedu pospemo pepelom

ili će lice zaboraviti da ju je ikad imalo.

fra Zvonko Benković