Lud/a sam što idem na svetu misu preko tjedna, a ne samo nedjeljom!

Nastran/a sam što živim po Božjim zapovijedima!

Nenormalan/a sam što se molim Bogu i životom svjedočim svoju vjeru!

Fanatik sam što iz zahvale prema Bogu hodočastim!

Poludio/la sam što mi je Bog na prvom mjestu!

Zatucan/na sam što izbjegavam grijeh!

Nepodnošljiv/a sam kada počnem pričati o Bogu!

Totalno sam skrenuo/la što sam dublje u odnosu sa Bogom!

Da! Sve će to pričati o vama oni koji vas okružuju. Postati ćete mnogima “trn u oku”, ukoliko nastojite živjeti svoju vjeru i svim srcem slijediti Isusa. 
Prozivati će vas, ogovarati i ocrnjivati oni, koji smatraju sebe odveć dobrima i pravednima i velikim katolicima! Oni će biti prvi ti koji će bacati kamenje osude na vas ako ne živite svoju vjeru po njihovom mjerilu. Jer smatraju da je vjera osobna stvar i da ne treba toliko “pretjerivati” u svemu! 
U njima je još uvijek duh ovoga svijeta, koji je neprijatelj Kristovom Duhu! I zato, jer oni sebe smatraju dobrim katolicima, vi koji počnete živjeti i svjedočiti životom svoju vjeru: poludili ste! O kada bi samo znali koliko se Gospodinu gadi farizeještvo i osuda!!!
Kada bi samo znali da ćemo itekako pred Njim odgovarati za svaku riječ koju smo uputili protiv bližnjega svoga!
Dakle, budimo svjesni da ćemo itekako svakoga dana “dobijati po kostima”! Itekako će nas boljeti ta kamenja koja budu bacali na nas! Ali, ohrabrimo se! To je put kojim je Isus prošao! Drugoga puta nema! Hoćeš slijediti Isusa, onda prihvati križ! Prihvati to da će te osuditi, klevetati i ogovarati. Progonjen ćeš biti na sve moguće načine! Što bliže budeš Bogu, progon će biti žešći. 
Jer Gospodin miljenicima svojim daje gorki kalež koji je On pio!
I slava Bogu na tome! Ako podnosimo progon poradi Njega, Njegovi smo!
Zato, ne boj se! Trebao bi se zabrinuti ukoliko te ne progone poradi tvoje vjere! To znači da nisi blizu svom Učitelju! 
Ali, ako nosiš križ patnje i osude zbog toga što si Isusov, zahvali Mu na tome!
Zahvali Mu svim srcem!
I budi strpljiv! Ne boj se! Koliko god bio gorak kalež, njegov je okus sladak jer je to patnja podnešena radi Isusa Krista! A što ima ljepše nego trpjeti za Onoga koji je za te umro?! 

Ana ?
#IsusGospodinmojiBogmoj