Govor ratnog zapovjednika Hrvatskih snaga generala zbora HVO-a Stanka Sopte na glavnom smjeru oslobađanja Jajca.

Jajce, stari kraljevski gradu hrvatskih vladara Bosne, Hrvoja Vukčića
Hrvatinića, Stjepana Tomaša, Katarine Kosače, Stjepana Tomaševića
pozdravljamo te, mi njihovi potomci!

Dragi ratni prijatelji, bojovnici Hrvatskih snaga, osloboditelji Jajca, vi
koji ste prije 27 godina krvavi boj vodili, i koji ste 13. rujna 1995.
godine razvili hrvatsku zastavu na tvrđavi Hrvoja Vukčića Hrvatinića
i tim činom oglasili slobodu Jajčanima, čestitam vam od srca dan
oslobođenja Jajca!

Ovaj kraj i grad bio je tri godine pod okupacijom JNA i velikosrpskih
vojnih formacija nastalih i naoružanih od nje. Zauzele su ga
29.listopada 1992., nakon petomjesečne opsade i pogibije 108 i
ranjavanja više stotina civila i hrvatskih branitelja. Za to vrijeme oni
su protjerali preko 30 tisuća ljudi.
Vas ponosne Jajčane, majke, očeve, supruge i djecu naših prijatelja
koji živote žrtvovaše za narod svoj, također od srca pozdravljam i
čestitam vam dan oslobađanja, vašeg grada!

Pozdravljam i sve Vas dragi prijatelji koji štujete žrtvu Hrvatskih
branitelja i koji svojom nazočnošću danas uveličaste slavlje!

S tugom i ponosom u srcu uzvikujem
VJEČNO I VELIKO HVALA NAŠIM VITEZOVIMA!,
našoj braći, sedamdeset četvorici koji dadoše živote u operaciji
MAESTRAL i njima stodevedesetpetorici, jajačkih branitelja koji život položiše braneći svoj grad i Hrvatski narod. U operaciji je
ranjeno 226 bojovnika Hrvatski snaga, a 526 jajčana je ranjeno tijekom
cijelog rata.

Molimo dragog Boga, neka im udjeli kraljevstvo nebesko, svojom
ljubavlju i žrtvom su ga zaslužili. Molimo dragog Boga da i nama
živima da snagu i mudrost da njihovu žrtvu ne učinimo uzaludnom i
bezvrijednom.

Dan je ovo poseban, i stoga moramo ponovno svjedočiti istinu, mnogi
je prekrajaju. Bez istine nema pravog mira i ljudskog napretka!

13.rujna 1995. oko 10:30 sati na tvrđavi Hrvoja Vukčića Hrvatinića
postrojbe Hrvatskih snaga razvile su Hrvatsku zastavu i obznanile
slobodu kraljevskom gradu.
Ova vojno redarstvena operacija nosila je kodno ime „Maestral“ i njom
je zapovijedao general pukovnik Ante Gotovina.

Ovom uspjehu hrvatskih bojovnika prethodile su operacije u kojima su
oslobođeni Kupres, Grahovo, Glamoč, Knin i Šipovo a potom Drvar,
Mrkonjić Grad, deblokiran Bihać i došlo se na domak Banja Luke.

Temelj svih oslobodilačkih vojnih operacija je „Splitski sporazum“
potpisan 22. srpnja 1995. godine, između Republike Hrvatske i Bosne
i Hercegovine pod naslovom „Deklaracija o oživotvorenju Sporazuma
iz Washingtona, zajedničkoj obrani od srpske agresije i postizanje
političkog rješenja sukladno naporima međunarodne zajednice“
Sporazum je postignut na poticaj Sjedinjenih Američkih Država. Bio
je to jasan smjer puta ka euroatlantskim asocijacijama kojima bi trebala ići Bosna i Hercegovina uz puno međusobno uvažavanje
naroda koji je tvore.

Sporazum u prvoj točci definira proširenje i jačanje obrambene
suradnje na temelju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između
Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine od 21. srpnja
1992.godine.

U tom pogledu Republika i Federacija Bosne i Hercegovine uputile su
Republici Hrvatskoj poziv da pruži hitnu vojnu i drugu pomoć u obrani
od agresije, posebice u području Bihaća, što je Republika Hrvatska
prihvatila.

Dio sporazuma odnosio se na Dogovor o suradnji Glavnoga stožera
Hrvatske vojske sa Združenim stožerom ARBH i HVO radi
koordinacije obrambenih djelovanja u oblasti zapovijedanja, logistike,
vojno-industrijske proizvodnje, komunikacijskih sustava,
informacijsko-analitičkih potreba i drugim oblastima.“

Za ovaj sporazum i ukupnu pomoć Bosni i Hercegovini osobito su
zaslužni predsjednik RH dr. Franjo Tuđman i ministar obrane RH
Gojko Šušak uz partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Bliža kronologija oslobađanja Jajca, operacije MAESTRAL 8. do
15. rujna 95. tekla je ovako:
Izvodila se unutar OG ISTOK (zapovjednik brigadir Željko
Glasnović).

8. rujna 4.gbr HV-a (zapovjednik stožerni brigadir Damir Krstičević)
u jutarnjim satima na Glamočkom bojištu uvedena je kroz borbeni
raspored 2. gbr HVO-a (zapovjednik brigadir Stanko Sopta)

4.gardijska brigada Hrvatske vojske zauzima Pribelju, planinski masiv
Jastrebnjak i Dragnić Podove.
7.gardijska brigada Hrvatske vojske (zapovjednik stožerni brigadir
Ivan Korade) brzim prodorom razbija snage neprijatelja i zauzima
prijevoj Mliništa.

1.hrvatski gardijski zdrug (zapovjednik stožerni brigadir Miljenko
Filipović) ojačan, 60. desantno gardijskom bojnom „Ludvig Pavlović“
(zapovjednik pukovnik Davor Dodig), dijelom Specijalne policije
MUP-a HR HB (zapovjednik brigadir Zlatan Mijo Jelić) i
Antiterorističkom grupom 72.bojne Vojne policije HV-a (zapovjednik
pukovnik Mihael Budimir) zauzima planinu Vitorog.

Nakon djelovanja 4.gbr i 7.gbr Hrvatske vojske, 3.gbr HVO-a
(zapovjednik brigadir Ilija Nakić) je preuzela dostignutu crtu 7.gbr
HV-a, prelazi u napadna djelovanja i zauzima područje Poljanice –
Planina Klekovača – g.Ribnik.
Nakon uvođenja kroz borbeni raspored 4.gbr HV-a u području Dragnić
Podova, 10. na 11. rujna, 2.gbr HVO-a udara u bok i leđa
neprijateljskih snaga, vodi žestoke borbe na prostoru od Raduškog
kamena do Strojica.

Istog dana brigada je u potpunosti izvršila zadaću, presjekla
komunikaciju Strojice – Šipovo i ovladala prostorom sela Ljuša.
U nastavku operacije ide se prema oslobađanju Jajca.

Zapovjednik hrvatskih snaga general pukovnik Ante Gotovina, radi
pregrupiranje, formira operativni pravac i određuje glavne snage koje
čine: 2.gbr HVO, Specijalna policija MUP-a HR HB, 81.gardijska
bojna HV-a (zapovjednik pukovnik Renato Romić), ppn „Gavran 2“
(zapovjednik pukovnik Petar Barbarić), i bojna „Hrvoje Vukčić
Hrvatinić“ Jajce (zapovjednik satnik Branko Bungić).

Zapovjednikom Hrvatskih snaga na glavnom pravcu za oslobađanje
Jajca imenuje brigadira Stanka Soptu, a zamjenikom brigadira Zlatana
Miju Jelića.

Sa snagama u potpori: TRS Hrvatskih snaga (zapovjednici brigadir
Marko Rajčić i pukovnik Marko Stojčić), VP HVO-a (načelnik
pukovnik Zdenko Klepić), 72. bojna VP HV-a, ZP Tomislavgrad, ZP
Vitez (zapovjednik brigadir Drago Dragičević) i ZP Mostar
(zapovjednik brigadir Nedjeljko Obradović).

Dana 12.9.1995. snage na operativnom pravcu nastavljaju napadna
djelovanja i nakon cjelodnevnih žestokih borbi na pravcu Strojice-selo
Babići-područje Grbavice, zauzimaju ključnu kotu Gorica, čime su
stvoreni uvjeti za brz prodor prema Jajcu.

Paralelno na lijevom boku napadna djelovanja provodi 1.gbr HVO-a
„Ante Bruno Bušić“ (zapovjednik pukovnik Antun Luburić), 60.dgb
„Ludvig Pavlović“, 22.diverzantski odred (zapovjednik pukovnik
Predrag Mandić) i satnija taktičkih snajperista Glavnog stožera
Hrvatske vojske (zapovjednik satnik Draženko Pervan), te 12. rujna
1995. u večernjim satima oslobađaju grad Šipovo i nastavljaju napadna
djelovanja prema selima Trnovo i Majdan.
U noći 12. na 13.rujna borbene grupe 2.gbr HVO-a i Specijalne
policije MUP-a HR HB ubacuju se preko Ćorlučkog brda i Paromlina
i formiraju mostobran na rijeci Vrbas, te u jutarnjim satima ove dvije
postrojbe ulaze u grad Jajce, zauzimaju kotu 453 Tvrđava, te u
potpunosti ovladavaju hrvatskim kraljevskim gradom Jajcem.
Dana 14. i 15. rujna u nastavku napadajnih djelovanja, snage
2.gardijske brigade HVO-a, Specijalna policija MUP-a HR HB, bojna
Jajce i Gavran-2 i 81.gardijska bojna HV-a, ovladavaju prostorom od Bravnice do Vinca, kanjonom rijeke Rike, te cijelim međuriječjem
Vrbasa i Ugra s dominantnim visovima Vitovlje, Ranča i Kljuna,
hidroelektranom Jajce 1 i 2, čime su: područje Podmilačja, cijelo
Pougarje i Dobretići u potpunosti oslobođeni.

Istovremeno sa napadnim djelovanjima na južnom dijelu Jajačke
bojišnice, dio snaga 2.gardijske brigade HVO-a, uz sukladno
djelovanje sa 81. gardijskom bojnom HV-a, ostvaruje značajan uspjeh
i na sjevernom dijelu bojišnice ovladava prostorom sela Barevo i sela
Mile, dok 81.gardijska bojna HV-a zajedno s 1.gbr HVO-a ostvaruje
uspjeh komunikacijom Jezero-Mrkonjić grad i ovladavaju naseljem
Majdan, čime su u potpunosti ostvarene zadaće operacije Maestral.
Dragi prijatelji, ovako je tekao boj za slobodu našeg Jajca. Ovo je
istina i nju smo dužni svjedočiti!
Hrabrost, odvažnost i inicijativa, a nadasve spremnost na žrtvu svakog
branitelja bila je temelj i ove veličanstvene pobjede.

Ne bi bilo slobode bez položenih života, bez prolivene krvi branitelja.
Otkupljena je žrtvom vitezova.
Ponovimo s bolom i ponosom, ne zaboravimo, u operaciji
MAESTRAL poginulo je 74, a ranjeno 226 bojovnika Hrvatskih
snaga. Na spomeniku ispred nas, uklesano je 195 imena, poginulih
jajačkih hrvatskih branitelja.

Svima njima danas zahvaljujemo i spominjemo ih u molitvi, te molimo
dragog Boga da i nas okrijepi ljubavlju i daruje nam snagu da služimo
svom narodu kao što su i oni to činili!
Stvarnost danas. Tko i sada gleda Jace prijateljskim pogledom vidi
mnoge znamene i urese ovog grada, te dragocjene i prelijepe spomenike koji pričaju povijest Hrvata Bosne i Hercegovine. Oni
zorno svjedoče o kulturno civilizacijskom krugu iz kojeg potječemo i
kojem pripadamo. Oni svojim ruševinama govore i tko ih je osvajao,
rušio, u nešto drugo prepravljao i još to nastoji činiti.
Među njima se svojom povijesnom važnošću i arhitektonskom
monumentalnošću ističe crkva sv.Marije, krunidbena crkva Stjepana
Tomaševića sa zvonikom sv.Luke. Osmanlijski osvajači, okupatori, su
je kao plijen pretvorili u džamiju, nazivajući je imenom sultana
Sulejmana koji je Jajce ponovno okupirao 1528.

Do danas ona nije vraćena katoličkoj crkvi, čemu se najviše protivi
Islamska zajednica BiH koja polaže pravo na njeno vlasništvo. Ova
činjenica, danas još više boli, ona stavlja pod veliku dvojbu iskrenost
izjava Islamskih poglavara BiH i Hrvatske izgovorenih prije par dana
u Sisku prilikom otvaranja džamije.

Zar nam ova činjenica ne govori o novom islamskom modelu BiH
kojeg neki političari nazivaju građanskim, u kojemu su džamije
džamije a katoličke crkve vremenom trebaju postati džamije!
Dragi prijatelji povijest pred nas stavlja nove kušnje i izazove, oni su
veliki, no nisu nedostižni ukoliko smo mi na njih spremni odgovoriti!
Vjerujmo u sebe!


Živjeli!