Bila je to duga,
mračna noć…
još nije 
svanula zora
70 godina muke,
za nas Hrvate…
I zašto smo krivi?
I zašto nas osuđuju ?
Zato što smo Hrvati,
volimo Boga i 
svoju domovinu…
Zar samo zbog toga?
Duga mračna noć…
jama svuda ,krik,
plač i pjesma se 
orila pjesma Hrvatska..
Jer mi i kad umiremo,
umiremo sa pjesmom.
Pjesmom o najljepšoj zemlji
na ovoj planeti..
Još traje duga mračna noć….
još ne znamo gdje su te kosti…
Ti ljudi pokopani bez imena ,
još uvijek ih traže djeca njihova…
Pogledam to nebo 
i pitam se zar tako mora biti?
Tko su te zvijeri ,
koji su im bez suda osudili?
Tko su oni i zašto su bili krivi ?
Zbog domovine svoje 
i što su bili 
za dom spremni i život dali .
Zar su ih zbog toga osudili,
kao pobjednici osudili 
nevine ljude i djecu…
zvijerski ubili ….
Zar se ne boje Boga i 
stvoritelja neba i zemlje?
Zar se ne boje ,
svršetka svijeta ?
Djeca još traže ,svoje i 
mole se da zora svane
Ta zora Hrvatska,
zora slobode i ljubavi domovine naše

16.05.2015 – Silvijana Silvica Jurković