Tihaljina

Day 14. June 2020.

Žetva je obilna

Postoji zgoda o mladiću koji je žarko želio svjedočiti Krista. Na nesreću bio je malo mentalno zaostao i obično bi njegovo uvjeravanje bližnjih završilo naopako. Radio je kao pomoćnik kod lokalnog brijača. Jednom zgodom priđe, već nasapunatoj mušteriji, prisloni joj… Continue Reading →

© 2023 Caffe Tony — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑